J

Briefwisseling Menno ter Braak - D.Th. Jaarsma

D.Th. Jaarsma
aan
Menno ter Braak

Driebergen, 31 oktober 1934

Driebergen, 31 October 1934

Melvill van Carnbeelaan 23

Aan de Kunstredactie

van Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer,

Voldoende aan Uw verzoek tot spoedige beantwoording, doe ik U hierbij eene beschouwing toekomen naar aanleiding van Uwe vragen betreffende litteratuurwaardeering.

Worden de nrs van het ‘Vaderland’, waarin de antwoorden worden afgedrukt, alle aan de medewerkers toegezonden?

Hoogachtend

D.Th. Jaarsma

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie